fbpx

Karaktären Bosse för Kalmar länstrafik

Karaktärskampan Bosse för Kalmar länstrafik, sociala medier
Dela på facebook
Dela på linkedin

Styrkan av en karaktär

Syftet med denna karaktärskampanj är att stärka länstrafikens varumärke inom samtliga av organisationens målgrupper. Konceptet bygger i grund och botten på identifikation med en karaktär som vill väl, men kanske inte alltid lyckas. Kalmar länstrafik vill väl och har till uppgift att underlätta för alla invånare i regionen, men som organisation inom offentlig sektor och kollektivtrafikförsörjning är det inte alltid lätt att lyckas med att göra alla belåtna.

 

Ambassadören Bosse

Karaktären Bosse ska representera den vilja och den ambition som finns inom KLT men också på ett ärligt och öppet sätt säga att ”vi gör vårt bästa, men ibland blir det lite fel”. Vår strategi är att blotta organisationens brister och tillkortakommande på ett mänskligt sätt. Kampanjkonceptet är övergripande och fungerar som budbärare för såväl KLTs tjänster som för deras varumärkesbyggande kommunikation.

Det är allmänt accepterat att skälla på operatörer inom kollektivtrafiken och inom såväl sociala kanaler som i dagspress kan vi läsa om uppretade resenärer som har åsikter om bussar, chaufförer och tidtabeller. Vid en analys av tidigare genomförda kommunikationsinsatser såg vi att KLT valt att hävda sig i åsiktsstormen för att försöka blidka såväl befintliga resenärer som potentiella grupper hos regionens invånare. I fokuserade gruppsamtal kunde det klart och tydligt isoleras att det fanns en uppbyggd ilska och ett behov av att bli rättfärdigad som kund och resenär. Detta tog vi fasta på under den kreativa processen och valde att ge KLT ett ansikte. En person som inte var perfekt, men som vill väl och försökte.

Karaktären Bosse ska representera den vilja och den ambition som finns inom KLT men också på ett ärligt och öppet sätt säger att ”vi gör vårt bästa, men ibland blir det lite fel”. Vår strategi är att blotta organisationens brister och tillkortakommande på ett mänskligt sätt. Kampanjkonceptet är övergripande och fungerar som budbärare för såväl KLTs tjänster som för deras varumärkesbyggande kommunikation. En tydlig målsättning och ett tillhörande syfte har varit att förändra attityden hos målgrupperna både gent emot kollektivt åkande som enskilt fenomen, men också att underbygga ett mer förlåtande förhållningssätt mot Kalmar länstrafik.

Om kunden och kampanjfilmer

Kalmar länstrafik ansvarar för regionens kollektivtrafik och i dagsläget tillhandahåller man cirka 260 bussförbindelser på länets vägar. Det övergripande syftet med denna karaktärskampanj har varit och är fortfarande att stärka länstrafikens varumärke inom samtliga av organisationens målgrupper. Konceptet bygger i grund och botten på identifikation med en karaktär som vill väl, men kanske inte alltid lyckas. Kalmar länstrafik vill väl och har till uppgift att underlätta för alla invånare i regionen, men som organisation inom offentlig sektor och kollektivtrafikförsörjning är det inte alltid lätt att lyckas med att göra alla belåtna.

Du kanske också gillar...

KEY

vi söker kundansvarig

Vi söker en driven kundansvarig med stor förmåga att skapa affärer, både hos befintliga och nya kunder.