fbpx

SKRYT

Låt oss få berätta lite om oss själva

Kreation reklambyrå, Wedomotion och Social Order – tillsammans utgör vi en samägd kommunikationsgrupp för kunder med stora krav. Med en styrka på över 20 personer är vi regionens största byrå för kreativ kommunikation. Ett stort gäng med duktiga magiker och kreatörer som vet hur man påverkar målgrupper i alla aktuella kanaler.  Vill du vara med på vår resa som kollega, hittar du lediga tjänster under rubriken karriär. Eller får vi chans på dig som kund?
Kreation reklambyrå, Wedomotion och Social Order – tillsammans utgör vi en samägd kommunikationsgrupp för kunder med stora krav. Med en styrka på över 20 personer är vi regionens största byrå för kreativ kommunikation. 

Digital reklambyrå

Kreation är en digital reklambyrå med fokus på kunder som har krav på bred kompetens med spetskompetenser. Genom våra systerföretag Wedomotion och Social Order kan vi lite mer än alla andra.

Filmbyrå

Wedomotion är en samägd filmbyrå specialiserad på att levandegöra varumärken och berättelser. Merparten av Kreations reklamfilmer producerar inhouse hos Wedomotion. 

Content marketing

På Social Order lever vi för organiskt och äkta innehåll i sociala flöden. Vi bygger lojalitet hos följare och skapar intresse för produkter och tjänster via för våra kunders digitala kanaler.

100%
Kreation

Kreation är en digital multibyrå för kreativ kommunikation som består av sex starka team med olika specialistkompetenser som sammanfogas och bemannar våra kunders projekt och utmaningar. Vår ledstjärna innehåller ett strategiskt och affärsutvecklande arbetssätt med fokus på att skapa värde för våra kunders räkning. 

20%

Sveriges viktigaste kunder

Merparten av våra uppdrag görs åt organisationer inom offentlig sektor. Vi tycker att det är en självklarhet att jobba med intern och extern kommunikation för dessa verksamheter. Vi har sett många exempel på organisationer som har utvecklats när de jobbat med sin kommunikation.

40%

Kreativ kommunikation

Allt vårt arbete grundar sig på en strategisk bas. Vill man uttrycka det enklare kan man säga att alla kommunikationsinsatser ska vara genomtänkta och finnas i ett sammanhang. Med en långsiktig planering undviker vi ad-hoc-lösningar som ibland motverkar det egentliga syftet. Istället strävar vi efter att alla insatser ska dra åt samma håll och gemensamma mål.

60%

Fokus på värde

Kommunikation handlar alltid om att påverka människor på ett eller annat sätt. Det kan handla om att förändra en attityd eller ett beteende. Ibland kan det gå fort och ibland kan det ta längre tid. Vi har erfarenhet av kampanjer som gett effekt dagen efter och sådana där resultatet kommer att synas om 20 år. Det viktiga är att det alltid finns ett tydligt syfte och definierade mål som pekar på värdeskapande effekter.

80%

Tydlig filsofi

Vi inser att det finns en tydlig skillnad mellan politiskt styrda organisationer och privata företag. Denna insikt tar vi med oss in i våra olika projekt. Därför har vi också anpassat modeller och processer till de förutsättningar som gäller i offentlig sektor. Att jobba med skattefinansierade uppdrag ställer krav på öppenhet, förankring och ett bredare samhällsperspektiv. Vi väljer att se detta som en styrka och det präglar även vårt sätt att arbeta.

100%

Förankring

En tydlig trend inom offentlig sektor är nödvändigheten av förankring. Vi har märkt ett ökat behov av delaktighet och engagemang under många år. Idag vill organisationen vara med och tycka och tänka. Vi tycker att det är positivt och därför bygger våra modeller på aktiv delaktighet långt ner i organisationen. Starka varumärken byggs inifrån och skapas av förståelse för vad vi lovar våra målgrupper. Vi är övertygade om att värdet av detta arbetssätt vida överstiger extra tid och kostnader.

Svar på vanliga frågor om Kreation

Vi arbetar med en rad spännande projekt av varierande storlek. Främst har våra kunder varit inom den offentliga sektorn men vi arbetar även med en rad andra typer av projekt från olika kunder i näringslivet. Vi har därför en dynamik i såväl arbetsprocess som projekt.

Vi vågar påstå att vi besitter kunskaper nog för att kunna erbjuda i princip allt som innefattas i begreppet digital kommunikation och marknadsföring. Vare sig det gäller att skapa grafiska profiler eller användarfokuserade appar så har vi specialister på alla områden. Vi är en digital multibyrå för kreativ kommunikation.

Då vårt erbjudande sträcker sig brett inom digital kommunikation och marknadsföring så besitter vi en rad kompetenser som alla är specialister på sitt ämne. Vi har kreatörer som är vassa på varumärken, strategi, design, UX, språk, webb, typografi, teknik och mycket mer. 

Att arbeta på Kreation innebär att arbeta på en flexibel arbetsplats där ansvar och kreativitet är nyckelorden.Vi förutsätter att ditt eget intresse utvecklar din förmåga. Du har möjlighet att läsa på, studera, lyssna och lära på såväl din fritid som på arbetstid, men du bär själv ansvaret för att det blir av.

Oavsett om vi aktivt söker nya talanger eller inte har någon jobbannons ute så är vi alltid intresserade av att träffa nya förmågor. Vi brukar resonera som så att möten mellan människor är början till att tända igång en kreativ låga som alltid är välkommen. Med andra ord: kom förbi kontoret, spontansök, hör av dig i formuläret ovan eller skicka ett mail direkt till  jobb@kreation.se. Oavsett om du är gammal i gamet eller nyexaminerad.

Sök för att hitta svar

Vi har på kreation.se försökt samla det mesta om oss och vi hoppas att du får dina svar via vår webbplats. Dock ser vi alltid fram emot ett vanligt hederligt samtal och gärna ett möte. Vi älskar att berätta om hur förträffliga vi är. (Blink)

KEY

vi söker kundansvarig

Vi söker en driven kundansvarig med stor förmåga att skapa affärer, både hos befintliga och nya kunder.