fbpx

BRIEF

Beställa från din reklambyrå.

Så blir er förfrågan effektiv – tips & trix inför briefen till er som beställare

Kreation har lång erfarenhet av att hjälpa och effektivera processerna när det kommer till att leverera tjänster inom reklam och kommunikation. Med denna korta beskrivning vill vi underlätta arbetet för er som beställare. Syftet är att göra processen mer effektiv både ur ett tidsperspektiv och ur ett konstadsperspektiv.

1. Mål och syfte

Innan förfrågan görs är det viktigt att tänka igenom mål och syfte. Ofta har man syftet klart för sig, men genom att tydligt definiera mål och vilka resultat som förväntas, kan vi bättre vägleda i såväl ambitionsnivå som eventuella mediainvesteringar. Ett tips är att jobba med frågorna:

 • Vad vill vi att målgruppen ska veta?
 • Vad vill vi att målgruppen ska tycka?
 • Vad vill vi att målgruppen ska göra och i vilken omfattning?

2. Mandat och löpande kontakt med byrån

Fundera igenom vem som ska vara kontaktperson med byrån och tydliggör mandat för vederbörande. För att värna om allas tid, såväl er som vår, underlättar det om endast en person har den löpande dialogen med oss. Vid ett uppstartsmöte eller en avstämning kan med fördel fler medverka. Säkerhetsställ att kontaktpersonen har ett tydligt mandat och kan ta beslut i organisationens anda. Risken är annars att projektet drar ut på tiden och oplanerade kostnader uppstår.

3. Budget och ekonomi

Vi vet att de flesta tycker att budget, pris och ambitionsnivå är ett svårt moment när kommer till att beställa och upphandla byråtjänster. Det tycker vi också. Det illustreras av frågan ”Hur lång tid tar det att komma på en bra idé?”. Ett tips för att snabbt komma fram till en relevant prisbild, är att inför briefen hitta något eller några exempel på liknande insatser eller lösningar som vi tillsammans kan resonera kring. I en sådan diskussion belyser vi ambitionsnivå, omfång och förväntat resultat och tittar på vilket värde insatsen kan generera. Ibland finns en tydlig budget för hela projektet och i de fallen är det enklast att ni presenterar era ramar och låter oss räkna på vad kan leverera inom ramen för era ekonomiska ramar.

4. När uppdraget är beställt. Vad händer nu?

Vanligtvis sker ett uppstartsmöte tillsammans med oss där vi tillsammans stämmer av och ser till att vi uppfattat uppdraget på rätt sätt. En tids- och aktivitetsplan görs i samarbete eller samförstånd med er som beställare. Art director, formgivare, utvecklare, mediaspecialister och projektledare kan medverka på mötet.

5. Arbetsprocessen

Vi har en tydlig och enkel arbetsprocess som bygger på att vi jobbar självständigt och gör delavstämningar med er tills dess att vi kommer i mål. En kreativ process är aldrig spikrak och varje idé behöver mogna, ses med nya ögon och ofta revideras. Kortfattat kan process beskrivas på följande vis

 1. Brief och uppstart.
 2. Inläsning/instudering för att förstå avsändare och målgrupp.
 3. Strategiskt och kreativt arbete utifrån mål och syfte från brief.
 4. Översiktligt idéutkast presenteras för er. I detta läge kanske exempel på bilder, filmer och texter används för att idé ska bli lätt att förstå i sitt sammanhang.
 5. Avstämning, synpunkter och revideringar.
 6. Vidareutveckling och finjusteringar genomförs.
 7. Avstämning, synpunkter och revideringar samt beslut.
 8. Produktionsstart – idé ska nu färdigställas med tex riktiga bilder, filmer och texter.
 9. Korrekturförfarande – mindre justeringar.
 10. Färdigställande och leverans till er eller till valda medier.

5. Hur ska vår relation se ut?

En bra arbetsprocess kännetecknas ofta av ett stort förtroendekapital. Vi strävar alltid efter att ni ska känna er trygga med oss som leverantör. På Kreation älskar vi att arbete målstyrt och avgudar att få känna att vi har ansvar för att förväntad effekt ska uppnås. Visst, vi är konsulter men också vanliga människor med mycket känslor vilket gör att vi tenderar att prestera sämre om vi blir detaljstyrda om inte uppdraget är formulerat så från början.

KEY

vi söker kundansvarig

Vi söker en driven kundansvarig med stor förmåga att skapa affärer, både hos befintliga och nya kunder.