1. Sveriges viktigaste kunder.

Merparten av våra uppdrag görs åt organisationer inom offentlig sektor. Vi tycker att det är en självklarhet att jobba med intern och extern kommunikation för dessa verksamheter. Och vi har sett många exempel på organisationer som har utvecklats när de jobbat med sin kommunikation.

2. Strategiskt arbetssätt

Allt vårt arbete grundar sig på en strategisk bas. Vill man uttrycka det enklare kan man säga att alla kommunikationsinsatser ska vara genomtänkta och finnas i ett sammanhang. Med en långsiktig planering undviker vi ad-hoc-lösningar som ibland motverkar det egentliga syftet. Istället strävar vi efter att alla insatser ska dra åt samma håll och gemensamma mål.

3. Fokus på värde

Kommunikation handlar alltid om att påverka människor på ett eller annat sätt. Det kan handla om att förändra en attityd eller ett beteende. Ibland kan det gå fort och ibland kan det ta längre tid. Vi har erfarenhet av kampanjer som gett effekt dagen efter och sådana där resultatet kommer att synas om 20 år. Det viktiga är att det alltid finns ett tydligt syfte och definierade mål som pekar på värdeskapande effekter.

4. Tillräckligt stor. Tillräckligt liten.

Vi tror inte på allkonstnärer som klarar av att göra allting själva. Istället är det olika människors kompetens och erfarenhet som behövs för att skapa effektiv kommunikation. Du kan lita på att vi kan hantera varumärken, strategi, design, språk, webb, typografi, teknik och allt annat som krävs av en komplett kommunikationsbyrå. Samtidigt är vi måna om att inte bli för stora. Därför ser vi till att hela byrån får plats runt fikabordet och att det räcker med en tårta.

5. Tydlig filosofi

Vi inser att det finns en tydlig skillnad mellan politiskt styrda organisationer och privata företag. Denna insikt tar vi med oss in i våra olika projekt. Därför har vi också anpassat modeller och processer till de förutsättningar som gäller i offentlig sektor. Att jobba med skattefinansierade uppdrag ställer krav på öppenhet, förankring och ett bredare samhällsperspektiv. Vi väljer att se detta som en styrka och det präglar även vårt sätt att arbeta.

6. Förankring

En tydlig trend inom offentlig sektor är nödvändigheten av förankring. Vi har märkt ett ökat behov av delaktighet och engagemang under många år. Idag vill organisationen vara med och tycka och tänka. Vi tycker att det är positivt och därför bygger våra modeller på aktiv delaktighet långt ner i organisationen. Starka varumärken byggs inifrån och skapas av förståelse för vad vi lovar våra målgrupper. Vi är övertygade om att värdet av detta arbetssätt vida överstiger extra tid och kostnader.

En tydlig trend inom offentlig sektor är nödvändigheten av förankring.