Kreativitet är roligt och spännande, men innebär oftast ett hårt arbete.


Kreativitet förknippas ofta med inspiration, galna infall och fantastiska idéer. Men lika ofta är det ett resultat av genomtänkta processer, kunskapsinhämtning och förberedda workshops.


Vi är övertygade om att kreativiteten måste bottna i en strategi för att bli framgångsrik. Idén måste ha en grogrund att växa i och den ska helst kunna utvecklas för framtiden.


Så ärligt talat, en del av våra bästa idéer och mest kreativa lösningar har vi tagit fram med blod, svett och tårar. Men som tur är har vi också haft väldigt roligt under tiden.

Kampanj för KLT

Kampanj för Kalmar länstrafik. Byråns uppgift var att hitta en lösning som berättar om enkelhet med kollektiva transporter på ett lättsamt sätt, men som också fångar läsarens intresse. Enkelt blev ENKLT (som också kan läsas EN KLT) och därmed föddes idén kring ett eget förkortningsspråk som också fick bli kampanjens bärande kreativa strategi.

När vi hittar ett frö, förädlar vi det. Ser det växa för att sedan skörda frukterna.


Kreation har under många år utvecklat metoder och processer för att kunna ta tillvara på kundens kunskap. Vi är övertygade om att det finns en samlad kompetens hos varje organisation – och den vill vi dra nytta av. Genom ITK-workshops, strukturerade intervjuer, dialogseminarier och andra arbetsmetoder hittar vi ofta frön till det som kan bli kreativa kampanjer.


Vår uppgift är att identifiera och utveckla dem. Gödsla, vattna och plantera i kanaler som når målgruppen. Ofta blir resultatet något som kunderna inte alls hade tänkt sig. Trots att fröet kom därifrån.

Viral kampanj Gota Media

Under hösten 2014 lanserade vi för Gota Medias räkning en viral löpsedelskampanj via www.lopsedeln.me. Kampanjen gick ut på att besökarna fick skapa sin egen löpsedel med sin lokala morgontidning som avsändare. Efter tre veckor hade kampanjsiten haft över 100,000 unika besökare och över 10,000 löpsedlar hade publicerats på Facebook™.