Kreativitet är roligt och spännande, men innebär oftast ett hårt arbete.


Kreativitet förknippas ofta med inspiration, galna infall och fantastiska idéer. Men lika ofta är det ett resultat av genomtänkta processer, kunskapsinhämtning och förberedda workshops.


Vi är övertygade om att kreativiteten måste bottna i en strategi för att bli framgångsrik. Idén måste ha en grogrund att växa i och den ska helst kunna utvecklas för framtiden.


Så ärligt talat, en del av våra bästa idéer och mest kreativa lösningar har vi tagit fram med blod, svett och tårar. Men som tur är har vi också haft väldigt roligt under tiden.När vi hittar ett frö, förädlar vi det. Ser det växa för att sedan skörda frukterna.


Kreation har under många år utvecklat metoder och processer för att kunna ta tillvara på kundens kunskap. Vi är övertygade om att det finns en samlad kompetens hos varje organisation – och den vill vi dra nytta av. Genom ITK-workshops, strukturerade intervjuer, dialogseminarier och andra arbetsmetoder hittar vi ofta frön till det som kan bli kreativa kampanjer.


Vår uppgift är att identifiera och utveckla dem. Gödsla, vattna och plantera i kanaler som når målgruppen. Ofta blir resultatet något som kunderna inte alls hade tänkt sig. Trots att fröet kom därifrån.